قلم و بیان زادسرجیرفتی, [21.07.17 17:35]
https://www.instagram.com/p/BWzzK9djf_b/
 
 
زادسرجیرفتی:
از عید سعید فطر و شعر حماسی دکتر میثم مطیعی، و سخنان امروز نماینده محترم دانشجویان، قبل از خطبه‌های نماز جمعه، بوی خوش انقلاب و عصیان اهل ولاء، علیه اشرافیگری و کداخداپرستی استشمام می‌شود. به گمانم طولی نکشد که شعار "روحانی امریکایی، استعفا، استعفا" در فضای جامعه عاشورایی طنین انداز گردد.