صبح فردا ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ، دقیقاً برابر است با بیست و دومین سالگرد ارتحال شهادت گون، غم افزا، و ملکوتی  سردار سرتیپ پاسدار حاج سید جواد حسینی رضوان الله تعالی علیه. برای شادی روح پر فتوح آن سید عظیم الشان و پاسدار جلیل القدر؛ بخوانیم سُوَرِ فاتحةالكتاب و توحید را، و بفرستیم صلوات.
 
قلم و بیان زادسرجیرفتی, [۲۱.۱۱.۱۷ ۱۳:۴۰]
https://www.instagram.com/p/BbwN-WZBBjB/
...